ZOMERRECES

Bij Stichting Chaja zijn er geen activiteiten in de maanden juli en augustus met uitzondering van de Chaja vrije inloop Koffieochtend in het theatercafé van de Groene Engel.

In de maand september (’n enkele activiteit eind augustus) starten we weer met meerdere activiteiten.
Zie hiervoor onze agenda.

Wij wensen u een mooie zomer en hopen u weer te ontmoeten in het najaar.