Wetenschappelijk onderzoek Koorleden

Wetenschappelijk onderzoek koorleden van start.

Deze week is het onderzoek gestart naar de invloed van zingen op de kwaliteit van leven bij kankerpatienten. Professor Bloem van de Nyenrode Business Universiteit begeleidt dit onderzoek. Participanten zijn ten minste 500 koorleden uit het korennetwerk Zingen voor je Leven.

Dit is het eerste wetenschappelijke onderzoek naar de effecten van creatieve en (ver)beeldende expressie bij de verwerking van de ziekte kanker. De Zingen voor je Leven koorleden hebben deze week de eerste vragenlijsten ontvangen. Met dit onderzoek wil Kanker in Beeld inzicht krijgen in wat zingen in het koor betekent voor het welzijn van de koorleden. Gedurende de komende 8 maanden vullen de participanten vijf keer een gestandaardiseerde vragenlijst in. Meer weten over het onderzoek?
Zie Kanker in Beeld