Wereldkankerdag 4 februari

Aandacht voor de impact van kanker. Juist nu.

Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij kanker, een ziekte waar 1 op de 3 Nederlanders op een zeker moment mee te maken krijgt. Dan staan we extra stil bij de grote impact die kanker op mensenlevens heeft. Kanker heeft niet alleen impact op het lichaam, maar ook emotioneel, sociaal en mentaal is de impact groot.

Dit jaar is er bijzondere aandacht voor kanker in coronatijd. Juist nu is het belangrijk dat we oog blijven houden voor de impact van kanker. En dat mensen met kanker en hun naasten de weg weten te vinden naar coronaproof zorg en ondersteuning.