Professor Scherder enthousiast over creatieve expressie.

Prof. Erik Scherder over creatieve expressie
Foto Prof. Erik Scherder
Professor Erik Scherder,hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de VU in Amsterdam, is toegetreden tot het Comité van Aanbeveling van Stichting Kanker in Beeld. Hij is een bevlogen voorstander van creatieve expressie vanwege de positieve effecten ervan op het brein.
Patricia Deiters-Rahusen, voorzitter van Stichting Kanker in Beeld, sprak met Scherder tijdens de opname van een korte film. Deze werd getoond op de Beeldende Stormdag  (deskundigheidsbevordering voor vakprofessionals) op 3 oktober 2015 in de Observant in Amersfoort. Deze dag was bedoeld voor koordirigenten, stembevrijders, vakprofessionals, projectcoördinatoren of bestuursleden betrokken bij Zingen, Spelen, Beelden of Schrijven voor je Leven.

Erik Scherder sprak op zijn welbekende, zeer enthousiaste manier over de invloed van actieve creatieve expressie op het brein. Over wat het doet met iemand die naar muziek luistert, een instrument bespeelt, zingt, schildert, danst, schrijft, toneel speelt of boetseert. Erik Scherder zei verheugt te zijn om toe te treden tot het Comité van Aanbeveling van Stichting Kanker in Beeld.
Zie ook:http://www.kankerinbeeld.nl/nav/nieuws-agenda/nieuwsberichten/erik-scherder-over-de-invloed-van-creativiteit/