Vriend van Stichting Chaja

Doneren aan stichting Chaja

Wij ontvangen graag uw donatie. U kunt dit op verschillende manieren doen:

  • Doneer door een bijdrage over te maken op bankrekening NL50 INGB 0004962513 t.n.v. Stichting Chaja.

    Elke donatie is van harte welkom. Stichting Chaja is ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gecertificeerd, dus al uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!

  • Wordt vriend van stichting Chaja en doneer daarmee op jaarlijkse basis (lees hieronder verder).


Vriend van Stichting Chaja

Word vriend van Stichting Chaja

Stichting Chaja financiert haar activiteiten d.m.v. sponsoren, donaties en "Vrienden van Stichting Chaja".

Ook u kunt bijdragen door "Vriend van Stichting Chaja" te worden.

Hiermee steunt u ons bij het opzetten en onderhouden van allerlei activiteiten. Deze activiteiten zijn bedoeld voor alle mensen die in hun eigen leven, of van hun naasten, met kanker zijn geconfronteerd.

Voor een bijdrage van € 25,- per jaar bent u al "Vriend van Stichting Chaja"!

Stichting Chaja is ANBI gecertificeerd, dus al uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.


Geef u via onderstaand formulier op als "Vriend van stichting Chaja":