Doelstelling

Doelstelling

De primaire doelstelling van Stichting Chaja is een laagdrempelige mogelijkheid bieden tot kennismaking met creatieve verwerking en ontmoeting met lotgenoten.

 

Chaja is herleid van het Hebreeuwse woord Chaj.
Chaj staat voor “LEVEN”

Stichting Chaja stelt niet de ziekte maar het LEVEN voorop!!

  • Wij richten ons op mannen en vrouwen, die in hun eigen leven of dat van hun naasten met kanker geconfronteerd zijn. Stichting Chaja biedt diverse activiteiten aan waarbij de deelnemers kunnen ervaren wat creatieve verwerking inhoudt.
  • Alle activiteiten worden verzorgd door professionals.
  • Wij kiezen er bewust voor deze activiteiten te organiseren op locaties, die vooral niet geassocieerd kunnen worden met ziekte, ziek zijn of zich ziek voelen.
  • Stichting Chaja is met Koor Chaja verbonden aan het landelijke korennetwerk Zingen voor je Leven van Stichting Kanker in Beeld.
  • Improvisatie Theater Chaja is verbonden aan het landelijke theaternetwerk Spelen voor je Leven ook van  Stichting Kanker in Beeld
  • Chaja ‘Open Atelier’ is verbonden aan het landelijke netwerk ‘Beelden voor je Leven’ van Stichting Kanker in Beeld.