ANBI

ANBI

Stichting Chaja is ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gecertificeerd, dus al uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!

Financiële verantwoording en overzicht van de uitgeoefende activiteiten.