De Ontmoetingstafel op Landerij van Tosse

Het voorjaar van 2023 is begonnen en dat betekent dat komend half jaar weer op elke 1ste zondag van de maand (start 2 april) gebruik gemaakt kan worden van de ontmoetingstafel.Vanaf 10.00 tot 12.00 uur is het gebied vanaf de poort tot aan de tafel vrij toegankelijk.
Op de eerste zondag van april
zaten we in de ochtend –
het was behoorlijk fris –
rond de Ontmoetingstafel
op de Landerij Van Tosse.
We warmden ons aan koffie,
elkaars aanwezigheid
en het vooruitzicht
dat de lente zich spoedig
van de goede kant zou laten zien.
De Ontmoetingstafel,
die staat daar stoer en houdt vol,
ook al worden de barsten zichtbaar
en bladdert de verf van het hout.
De tafel houdt vol,
wij willen ook volhouden.
Fons