Creatieve (ver) beeldende verwerking in de palliatieve zorg

Netwerk Palliatieve zorg regio Oss-Uden-Veghel organiseerde 12 april een openbare casuïstiekbespreking bij van der Valk Hotel Uden/Veghel te Uden.

Wanneer genezen niet meer mogelijk is, gaat de patiënt vaak op zoek naar nieuwe betekenissen in zijn leven binnen een ziekteproces dat continu voortschrijdt en in intensiteit toeneemt. In de praktijk en uit onderzoek blijkt dat creatieve verwerking op de verschillende domeinen (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel domein) ondersteuning kan bieden. Waar woorden vaak tekort schieten, kan bijvoorbeeld beeldende therapie een belangrijke rol spelen. Creatieve en (ver)beeldende verwerking spreekt het onderbewuste aan waardoor men contact kan maken met datgene wat er diep van binnen leeft.

Tijdens deze avond maakten de deelnemers aan de hand van casuïstiek kennis met het positieve effect van creatieve (ver)beeldende verwerking bij mensen met een ongeneeslijke aandoening.
Het eerste gedeelte werd verzorgd door Stichting Chaja en Stichting Kanker in Beeld. Na de pauze bracht Bram Thomassen zijn autobiografische voorstelling ‘Draadje Los’ om te laten zien wat creatieve verwerking voor hem betekent.

Velen waren ook onder de indruk van de tentoongestelde verwerkingsbeelden die Annie Segers maakte nav haar diagnose en behandeling van haar borstkanker. De stand met informatie werd eveneens druk bezocht.

Deze avond werd georganiseerd voor verschillende doelgroepen zoals verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, medisch specialisten, geestelijk verzorgers en andere belangstellenden werkzaam binnen de palliatieve zorg.

7 april was zo’n zelfde avond georganiseerd voor de regio Den Bosch.

beelden Annie Seegers

 Verwerkingsbeelden, gemaakt door Annie Seegers

Bram Thomassen foto