Contact

Stichting Chaja

Postadres Stichting Chaja:

Stichting Chaja
Visstraat 14
5345 DJ Oss.
Voorzitter: mevrouw Rina van de Leemput

Email Stichting Chaja:

Email: stichtingchaja@live.nl

Gift aan Stichting Chaja:

Wilt u een gift aan Stichting Chaja doneren, dat kan op het volgende rekeningnummer: NL50INGB0004962513  t.n.v. Stichting Chaja

Stichting Chaja is ANBI gecertificeerd, dus al uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!

RSIN: 8176.27.716
KvK: 17202645

U hoeft geen lid van Stichting Chaja te zijn/worden om te kunnen deelnemen aan activiteiten.
Stichting Chaja kent alleen lidmaatschap bij terugkerende, vaste activiteiten in de vorm van het betalen van contributie.

Wilt u meer informatie?  Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.: