Chaja’s Ontmoetingstafel

De Tafel

“Vandaag staat deze tafel centraal,
die ronde tafel,
daar in het midden.
En wij staan er omheen,
schuif maar aan, voor iedereen is er plaats.
Kring na kring na kring omsluiten wij die prachtige tafel.
En dan zijn we hier even stil bij zoveel lieve namen
Hier onverbrekelijk aan het tafelhout gehecht.. ,
Maar meer nog verbonden met ons leven, met onze ziel.
Nooit zullen wij hén vergeten met wie wij het leven deelden
Oh, ze zijn ons zo dierbaar; we zien hen vaak in gedachten
Maar we wensen hen hiér, bij ons
We willen hen stevig vasthouden
Net zoals deze tafel de namen vasthoudt.
Samen willen we die namen lezen
en uitspreken en vertellen.
En dan gaat het over hen en over ons
En over elkaar, keer op keer op keer
Elke keer als we hier bij deze ontmoetingstafel zijn”.
Fons
Bovenstaand gedicht werd voorgelezen door Fons tijdens de onthulling van Chaja’s ontmoetingstafel op 17 september 2021.
Heb je ook interesse om jouw naam of die van je naaste te verbinden aan deze ontmoetingstafel, dan is dat mogelijk dmv een donatie. Voor de duidelijkheid; er staan niet alleen namen op van mensen die helaas niet meer onder ons zijn maar ook van mensen die juist wel onder ons zijn en dit willen ondersteunen. Dat er gepraat kan worden over het LEVEN aan deze ontmoetingstafel!
E-mail: stichtingchaja@live.nl