CHAJA reisverhalen in Coronatijd

Chaja reisverhalen in Coronatijd
Een bundeling van ontroerende en heel persoonlijke reisverslagen.
Op reis gaan, in het echt of in gedachten, is het leven inademen en je blik verruimen. Zowel naar binnen als naar buiten.
In coronatijd was het niet mogelijk in het echt reizen.

Stichting Chaja is, ook in coronatijd, erg creatief geweest. Op een andere manier op reis gaan, zoals op pad gaan met het fictieve reisbureau JAM*van Verre.
Het reisburo heeft ter inspiratie, gebruik gemaakt van diverse kaarten uit de ‘Grote Atlas van de belevingswereld’**met toestemming van de schrijver van deze prachtige atlas.
Als je foto’s bundelt of van je reiservaringen een lied maakt of een verslag schrijft, maak je jouw reis weer even opnieuw mee. Dan ervaar je opnieuw jouw verwondering, de uitdagingen en de ontdekkingen. Reizen is goed voor je ziel, je lichaam en je geest en hoe heerlijk is het ‘jouw reiservaringen’ te kunnen delen met anderen. Elkaar te kunnen ontmoeten in een tijd waarin dat niet meer vanzelfsprekend was. We hebben ervoor gekozen om de eigenheid van de verhalen te behouden. Dus tref je deze reisverhalen in pure vorm aan. Dit prachtige cadeau geven Chaja zangers en Chaja spelers aan elkaar.
**’De Grote Atlas van de Belevingswereld is een denkbeeldige cartografie die de wereld van het dagelijks bestaan in kaart brengt. De steden, rivieren en eilanden in deze kaarten heten Verandering, Chaos of Groei en liggen in gebieden als Bergen van Werk, Zee van Mogelijkheden of Bronnen van Inspiratie. De kaarten van de Belevingswereld wijzen niet de weg, maar het zijn perfecte gidsen voor dwalen of verdwalen’.

Met dank aan:
*
J Job Gerards, muzikale begeleider Chaja koor ‘Zingen voor je Leven’
A Annet Vervoort, dirigent/stembevrijder Chaja koor ‘Zingen voor je Leven en regisseur/ contact-clown Chaja improvisatie en spelvormen ‘Spelen voor je Leven’
M Marleen van den Berg, voorzitter Stichting Chaja www.stichtingchaja.nl
Vormgeving en opmaak omslag: Hans van Hest
Vormgeving en opmaak: Fons Bomers
Alle 38 inzenders die hun reisverslag hebben ingestuurd.
Paula Toonen
Gerry Steenbergen
Maria van Boxtel
Herman en Rob die het geheel in elkaar hebben gezet.

Speciale dank aan Jean Klare voor zijn toestemming en medewerking {concepten en ontwerpen} aan dit magazine.
‘Afbeeldingen cartografie uit de Grote Atlas van de Belevingswereld van Jean Klare, uitgeverij de Harmonie, ISBN 97 89 0616 996 99
Alle rechten voorbehouden. atlasvandebelevingswereld.nl/jeanklare.nl

Kan een afbeelding zijn van kaart